شرکت فرش کارپت مال

برچسب: فرش ایرانی

موزه فرش ایران

موزه های فرش ایران

فرش ها در طول تاریخ دچار دگرگونی بسیاری شده اند و گاها از محیط تاثیر گرفتند و در برخی زمان ها بر رویداد های جامعه تاثیر گذار بودند و به نحوی نماینده ی زنده ی تاریخ به شمار می آیند. در این میان توجه به سه گونه ی زندگی...

مشاهده نوشته